Hébergement

MEHVEŞ HANIM KONAĞI

Page Principal
La situation
Histoire
Aujourd'hui
Hébergement
Communication
Réservation
Opinions
Documents
Photographie
Page Principal

Langue

Photos de Maison

La Perspective

Endroits Interns

Chambres

Dètails

Jardin

Restoration

Prévisions météorologiques

Booking Award

PRÉFACE

İnsanların, ülke ve toplum olarak sahip oldukları değerleri bilmek, korumak, geliştirmek ve bu değerleri tüm insanlığın hizmetine sunmak konusunda önemli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülük yalnızca yönetimlere, görevlilere ya da bilim ve sanat çevreleri gibi sınırlı gruplara ait değildir.


Safranbolu özelinde ortada baş döndürücü bir değerin bulunduğundan kuşku yoktur. Safranbolu’nun değerinin bilinmesi, korunması, geliştirilmesi ve insanlığın hizmetine sunulması sorumluluğu da ülkemizin tüm insanlarına aittir


Safranbolu El Yazması Eserler Kitaplığı incelendiğinde, yazım ve basım olanaklarının bu güne göre çok daha geri olduğu yüz yıllar öncesinde insanların çok çeşitli konular üzerine, yıllarca zaman harcayarak elleri ile yüzlerce kitap yazmış oldukları görülmektedir.


Günümüzde Safranbolu’yu görmek için yabancı ülkelerden kısa süre için ülkemize gelen insanların, bu zengin mirası titizlikle inceledikleri, etkilendikleri manzara karşısında derhal kaleme kağıda sarılıp Safranbolu üzerine kitap yazdıkları, çektikleri fotoğrafları ülkelerinde elektronik ortamda yayınladıkları görülmektedir.

Bizler de bu toprakların insanları ve bu kültür mirasını yaratanların torunları olarak, sahip olduğumuz değerleri ve bu arada Safranbolu’yu bilmeye, koruyup geliştirmeye ve tanıtmaya daha fazla çaba göstermek zorundayız.

Ülkemizin kültürel ve turistik zenginliğe sahip bir çok yerleşiminde olduğu gibi Safranbolu’da da tanıtıcı, yol gösterici ve güzellikleri sergileyici yeterli yayın bulunmadığı, daha fazlasının, daha farklıların olması gerektiği kabul edilmelidir.

Safranbolu hakkında bilimsel kaynaklara, araştırmalara, gözlemlere dayalı bilgiler ve görüntüler içeren bu kitap taslağı, yayın öncesinde kısaltılarak elektronik ortamda sizlere sunulmaktadır.

Her zaman olduğu gibi bu yayının başlangıcında da, Safranbolu’daki zengin kültür mirasını yaratan Safranboluluları, onu koruyup geliştirerek bu günlere getirenleri, sahip olunan değerlere dikkat çekerek Safranbolu’yu bir dünya kenti haline getirmeyi başaranları isim ayrımı yapmadan şükranla anıyoruz.

Yayının ilçe, ülke ve insanlık kültürüne küçük bir katkısı bizleri mutlu edecektir. Mayıs 2004, Ankara.

Muammer AKSOY

SAFRANBOLU

Page Principal
Sur Safranbolu
Préface
Introduction
La Situation
Histoire
Prodection
Les Valeurs Culturelles
Les Maissons De Safranbolu
La Vie Traductionnelle
Le Vilage YÖRÜK
Environs
Les Possibilitiés De Tourizm
Les Ressources
Les Musiques Régionaux
Les Photographies

Photos de Safranbolu

Cité

Points d’intéret

Détails

Environment

ENQUÊTE

SUR LA CITÉ
SUFFISANTE
NON DEVELOPPE
ELLE DOIT FAIRE CHANGER


Anket Sonuçları Ve Diger Anketler

 

STATISTIQUE

1
27
72
378119
873040
  


 

FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BY: Muammer AKSOY & Merve Gülenay AKSOY

 

Her hakkı saklıdır. Fotoğraf ve metinleri kaynak göstermeden kullanmayınız. 2006 : © Mehveshanimkonagi.com.tr
 All rights reserved. Do not use the photographs and texts without making referance to the source.
Safranbolu Mehveş Hanım Konağı

 Created By Burhan AKYÜZ